Just enough architecture

Vegard Hartmann (BEKK)

Lightning talk - in Norwegian

Approved_talk approved

Når har man gjort nok arkitekturarbeid i et prosjekt? Skal man gjøre som i de gode gamle fossefallsdager og detaljere arkitektur og design komplett før man starter utvikling, eller skal man ikke gjøre noe arkitekturarbeid i forkant av utvikling og heller la arkitekturen dannes gjennom testdrevet utvikling? Satt på spissen er selvfølgelig svaret at ingen av disse ytterkantene er den beste måten å gjøre det på. Lyntalen vil se på hvordan man kan lage "just enough architecture" ved å fokusere på rammer, hjørneflagg, frihet og ansvar.

By