No Country For Old Estimates

Marit Rossnes (BEKK)

Lightning talk - in Norwegian

Approved_talk approved

Kravspesifikasjoner og estimater koster mye tid og penger å produsere. Og vi produserer dem ofte på et tidspunkt hvor vi vet aller minst om problemstillingen vi ønsker å løse. Når estimatene og kravene også brukes som mål på om vi lykkes eller ei, kan det i tillegg føre til kontraproduktiv adferd og hemming av kreativitet i prosjektene.

Men hva er så alternativet? Og hvordan kommer vi dit? Det har jeg tenkt å bruke min lyntale til å komme med et forslag til.

By