Introduksjon til Functional Reactive Programming i JavaScript

Mikael Brevik (BEKK)

Lightning talk - in Norwegian

Approved_talk approved

Både funksjonell og reaktiv programmering er i vinden for tiden. I denne lyntalen går vi igjennom hvordan kombinasjonen av de to paradigmene fungerer i en verden av JavaScript. Vi pløyer oss raskt over den teoretiske delen av Functional Reactive Programming, før vi kjører på med praktiske eksempler av ymse slag.

Functional Reactive Programming tillater oss å gjøre vanlig funksjonelle funksjonskall på reaktive datatyper - en ypperlig måte å danne kompositter av data og flyt uten en masse bi-effekter og løse tilstander.

For å vise kraften og den tilsynelatende magien til Functional Reactive Programming bruker vi det brilliante navngitte biblioteket Bacon.js. 

By