Raske og responsive nettsider

Sverre Nøkleby (Skandiabanken)

Lightning talk - in Norwegian

Approved_talk approved

Tanken med responsive design er at den samme nettsiden skal fungere på ulike enheter, fra små mobiler til store skjermer. Men nettsider laget med responsive design har et rykte på seg for å være store og tunge, og laste tregt på mobile enheter. Trenger det å være slik? 

Vi ser på fordelen med å lage et ytelsesbudsjett, og best practices for raske og responsive nettsider.

By