Brukervennlig input på responsive websiter

John-Arne Fagerli (Miles)

Lightning talk - in Norwegian

Approved_talk approved

Små touchbaserte enheter er fine for å konsumere innhold. Input er derimot ikke fullt så bekvemt. Hvis man i tillegg til standard webskjema legger på en tilpasset brukeropplevelse basert på Javascript kan man likevel oppnå mye. For å sikre at alle får en funksjonell løsning er det viktig å bygge spesialløsninger basert på prinsipper rundt feature detection og progressive enhancement.
 
Forskjellige nettlesere har også hver sine måter de prøver å hjelpe brukeren på. Det er ikke alltid det er fornuftig med autokorrektur, eller at alle verdier du noen sinne har tastet inn i et felt skal huskes. Dette kan styres på feltnivå.
 
Hvordan kan man gjøre det så enkelt så mulig å dytte inn den informasjon som trengs, og samtidig gjøre dette på en måte som fungerer på tvers av alle mulige typer enheter, nettlesere og skjermstørrelser? 
 
Jeg tar utgangspunkt i de siste prosjektene jeg har vært med på og ser på hvordan vi har løst disse utfordringene her.
By