call('me', 'maybe')

Erik Wendel (BEKK Consulting)

Lightning talk - in Norwegian

Approved_talk approved

Kontekst i JavaScript er rare greier. *this* er aldri det du tror den skal være, og det later heller ikke til å være noen logikk å spore. I dagens rammeverkbonanza i javascriptverden er det ikke blitt noe lettere, ettersom mange av disse rammeverkene går i vei og setter mer eller mindre fornuftige kontekstverdier for deg rundt omkring i applikasjonen. Hvordan dette fungerer er en av tingene en bare er nødt til å lære seg dersom man skal beherske JavaScript.

I denne lyntalen skal vi oppklare mysteriet ved å gå gjennom reglene for defaultverdiene av this, samt vise hvordan vi kan selv sette kontekst ved funksjonsinvokering gjennom call, apply og bind.

By